大家好!

W Centrum Języków Obcych prowadzone są lektoraty z języka chińskiego dla grup podstawowych (A1) oraz wyższych (A2). Zajęcia prowadzone są dla studentów kierunku Bachelor in Management, prowadzonego przez Wydział Zarządzania i Ekonomii i trwają przez pięć semestrów.

Intensywne zajęcia z języka, w wymiarze 15-17 h tygodniowo w trakcie I semestru studiów, oferują studentom możliwość szybkiego opanowania podstaw języka chińskiego, nawet do poziomu państwowego egzaminu HSK2.

Podczas zajęć studenci poznają język chiński zarówno w mowie, jak i w piśmie. Zajęcia podzielone zostały między lektorów z Polski oraz native speakerów w taki sposób, aby jak najlepiej wykorzystać ich potencjał. Dzięki współpracy lektorów studenci mają możliwość zrozumieć chińską gramatykę, opanować strukturę pisma chińskiego, zrozumieć chińską kulturę, chińską kulturę biznesu, oraz przede wszystkim posłuchać “żywego” języka.

Na I roku studiów zajęcia prowadzone są z pomocą podręcznika New Practical Chinese Reader wydawnictwa Beijing University Press i dostępnego w Polsce. Zajęcia uzupełniane są materiałami dodatkowymi, nagraniami, filmami, tekstami, testami przygotowującymi do egzaminu państwowego HSK. Na kolejnych etapach nauki sukcesywnie wprowadzane są elementy języka biznesowego.

Studenci zainteresowani wyjazdem na stypendium do Chin mogą się o nie ubiegać na dwa sposoby:

  • po zdaniu egzaminu HSK, student może ubiegać się o stypendium językowe do ChRL za pośrednictwem Instytutu Konfucjusza (obecnie placówki znajdują się w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Krakowie) - szczegóły dostępne są na stronach poszczególnych IK (np. IK w Poznaniu: http://www.konfucjusz.amu.edu.pl/)
  • każdy student może ubiegać się o stypendium do Chin w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www.buwiwm.edu.pl/wym/chiny.htm)

Ci, którzy chcieliby zdać egzamin państwowy z języka chińskiego, zwany potocznie HSK, mogą uzyskać informacje w poszczególnych IK na terenie Polski. Egzaminy HSK zdawać można w placówkach IK na całym świecie. Certyfikat honorowany jest na całym świecie.

Szczegółowe informacje można także znaleźć na stronie chińskiego organizatora Hanban: http://www.chinesetest.cn/index.do