Francuskie uczelnie stanowią dziś jedną z najliczniejszych grup szkół wyższych, z którymi PG ma podpisane umowy bilateralne. Wszystkie wydziały (oprócz OiO) współpracują dziś z wieloma świetnymi ośrodkami myśli technicznej we Francji, tj.:

  • Wydział Architektury – uczelnie w Paryżu, Grenoble, Lille i Tuluzie
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska – Grenoble, Lille
  • Wydział Chemiczny – Dijon, Grenoble, Montpellier, Perpignan, Strasburg
  • Wydział Elektrotechniki i Automatyki – Grenoble, Lille, Poitiers, Tuluza
  • Wydział ETI – Brest, Grenoble, Lille, Rouen
    (studenci tego wydziału mają możliwość uzyskania podwójnego dyplomu: PG oraz Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne, Brest)
  • Wydział Fizyki Technicznej i MS – Dijon, Lyon, Tuluza
  • Wydział Mechaniczny – Bordeaux, Grenoble, Reims, Metz
  • Wydział Zarządzania i Ekonomii – Lille, Montpellier, Rouen, Amiens

W Centrum Języków Obcych prowadzone są lektoraty dla grup podstawowych (A1) i ponadpodstawowych (A2).

Studenci pragnący wyjechać do Francji mogą skorzystać również z oferty stypendialnej Ambasady Francji, oferującej wiele miejsc dla studentów kierunków technicznych (nadmieńmy, że studenci i absolwenci politechnik są bardzo pożądani na francuskim rynku pracy).

Więcej informacji na stronie Ambasady Francji: www.ambafrance-pl.org.

Ci, którzy pragną zdać egzaminy państwowe z języka francuskiego potwierdzające znajomość języka, mogą znaleźć odpowiednie informacje na stronie Alliance Française, który przeprowadza je w Polsce: www.af-enpologne.pl.