Język polski

Centrum Języków Obcych prowadzi nauczanie języka polskiego jako języka obcego w formie kursów nieodpłatnych i odpłatnych.

Kursy nieodpłatne skierowane są do studentów programu Erasmus oraz innych programów europejskich. Kursy prowadzone są dla grup początkujących i średnio zaawansowanych, zajęcia każdej z grup odbywają się raz w tygodniu. Dla potrzeb kursu opracowano materiały dydaktyczne uwzględniające potrzeby studentów zagranicznych Politechniki Gdańskiej. Liczebność grup to minimum 20 osób.

Kursy odpłatne prowadzone są dla studentów zagranicznych odbywających płatne studia na Politechnice Gdańskiej. Kursy prowadzone są na różnych stopniach zaawansowania, w zależności od zgłaszanych potrzeb. Nauczanie prowadzone jest w małych grupach, może też mieć charakter indywidualny.

Szczegółowych informacji udzielają lektorki języka polskiego:

mgr Anna Soczyńska, e-mail: anna.soczynska@pg.edu.pl

mgr Anita Mieszkowska, e-mail: anita.mieszkowska@pg.edu.pl