Studenci zamierzający uczyć się języka niemieckiego w Centrum Języków Obcych Politechniki Gdańskiej lub już posługujący się tym językiem mają różnorodne możliwości pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

I. Centrum Języków Obcych PG oferuje:

 • zajęcia z technicznego języka niemieckiego w ramach lektoratu,
 • zajęcia w ramach koła językowego,
 • dostęp do biblioteki językowej (również materiały dotyczące języka technicznego),
 • wymiany studenckie ze Studentenwerk Karlsruhe oraz Studentenwerk Bonn. W czasie letniej przerwy semestralnej grupa studentów wyjeżdża do Niemiec na tydzień oraz przyjmuje w Gdańsku studentów niemieckich również na okres tygodnia,
 • „Miesiąc języka niemieckiego i kultury niemieckiej”, w trakcie którego praktykanci z Georg-August-Universität w Getyndze proponują różnorodne zajęcia językowe na PG oraz ma miejsce spotkanie z attaché ds. kultury i prasy przy Konsulacie Generalnym Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku oraz lektorem DAAD przy Uniwersytecie Gdańskim na temat możliwości uzyskania stypendiów w celu wyjazdu do Niemiec,
 • opiekę lektorów nad studentami biorącymi udział w bezpłatnym kursie internetowym języka ogólnego i specjalistycznego organizowanym przez Hochschule Zittau / Görlitz i Internationales Hochschulinstitut Zittau.

II. Politechnika Gdańska oferuje studentom wszystkich wydziałów:

 • możliwość wyjazdu na studia na okres 3 – 12 miesięcy w ramach programu stypendialnego Erasmus do takich renomowanych uczelni jak:
 • Technische Universität Berlin,
 • Technische Universität Hamburg-Harburg,
 • Bauhaus-Universität Weimar,
 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
 • Otto-Friedrich-Universität Bamberg,
 • Universität Bayreuth,
 • Technische Fachhochschule Berlin,
 • Technische Universität Braunschweig,
 • Hochschule Bremen,
 • Universität Bremen,
 • Technische Universität Clausthal,
 • Brandenburgische Technische Universität Cottbus,
 • Universität Dortmund,
 • Technische Universität Dresden,
 • Universität Duisburg-Essen,
 • Technische Universität Bergakademie Freiberg,
 • Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald,
 • Universität Hamburg,
 • Hafen City University Hamburg,
 • Technische Universität Ilmenau,
 • Fachhochschule Jena,
 • Technische Universität Kaiserslautern,
 • Universität Karlsruhe,
 • Universität Kassel,
 • Christian-Albrechts Universität zu Kiel,
 • Fachhochschule Köln,
 • Fachhochschule Nordostniedersachsen Lüneburg,
 • Hochschule Niederrhein,
 • Technische Universität München,
 • Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg,
 • Hochschule Ravensburg-Weingarten,
 • Universität Rostock,
 • Fachhochschule Stralsund,
 • Universität Stuttgart,
 • Universität Ulm,
 • Fachhochschule Braunschweig-Wolfenbüttel,
 • i wielu innych
 • możliwość wyjazdu na praktyki studenckie na okres 3 – 12 miesięcy w ramach Programu Erasmus,
 • możliwość kontaktów i wyjazdów w ramach współpracy z uczelniami niemieckimi, z którymi podpisane zostały umowy międzyuczelniane – są to:
 • Technische Universität Ilmenau,
 • Fachhochschule Köln,
 • Technische Universität Dresden,
 • Fachhochschule Stralsund,
 • Universität Karlsruhe,
 • Fachhochschule Lübeck
 • Fachhochschule Hamburg,
 • Studentenwerk Leipzig,
 • Kölner Studentenwerk,
 • Hochschule für Technik Bremen,
 • Technische Universität Berlin,
 • Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen,
 • Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden,
 • możliwość wyjazdu na praktyki do niemieckich firm lub uczelni w ramach programu IAESTE,
 • dostęp do materiałów informacyjnych o:
 • stypendiach na wyjazd do Niemiec w ramach programów DAAD, GFPS i innych,
 • kursach językowych np. we Freiburgu / Schwarzwald, Getyndze lub Ilmenau,
 • praktykach np. w urzędach miejskich w Lipsku – „kafka”,
 • egzaminach np. TestAS – Test für Ausländische Studierende.

III. Politechnika Gdańska oferuje studentom poszczególnych wydziałów:

 • możliwość studiowania przez określony czas oraz uzyskania podwójnego dyplomu w:
 • Fachhochschule Stralsund dla Wydziału Zarządzania i Ekonomii,
 • Fachhochschule Hildesheim / Holzminden / Göttingen dla Wydziału Architektury,
 • Universität Karlsruhe dla Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
 • Wydział Mechaniczny oferuje dodatkowy lektorat dla osób wyjeżdżających do Niemiec w ramach Programu Erasmus.

Szczegółowych informacji udzielają:

 • Dział Współpracy z Zagranicą Gmach B, pok.102
 • Centrum Języków Obcych Gmach B, pok. 307

Przydatne linki: