Lektorat języka rosyjskiego skierowany jest do studentów Politechniki Gdańskiej studiujących na wydziałach, na których istnieje możliwość wyboru języka, i są to:

  • Wydział Architektury
  • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
  • Wydział Mechaniczny
  • Wydział Chemiczny – kierunek EPM
  • Wydział Zarządzania – kierunek Europeistyka, Analityka Gospodarcza

W Centrum Języków Obcych prowadzone są lektoraty dla grup podstawowych (A1), ponadpodstawowych (A2) i średniozaawansowanych (B1), obejmujące naukę języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego i technicznego, odpowiadającego poszczególnym kierunkom studiów. Ponadto:

  • Udostępnia się zbiory biblioteki językowej (również materiały dotyczące języka technicznego),
  • Organizowane są spotkania studentów zainteresowanych kinematografią radziecką i rosyjską w ramach festiwalu filmów Sputnik Ru,
  • Istnieje możliwość przystąpienia do egzaminu sprawdzającego wiedzę z języka rosyjskiego dla studentów PG,
  • Przeprowadzane są egzaminy sprawdzające znajomość języka rosyjskiego dla studentów wyjeżdżających w ramach praktyk studenckich IASTE.

Przydatne linki dla uczących się języka rosyjskiego:

Gramatyka i słownictwo

http://www.gramota.ru

http://www.gramma.ru

http://www.slovesnik.ru

http://www.expertizy.narod.ru

Prasa

http://www.izvestia.ru

http://www.aif.ru

http://www.mn.ru

Historia Rosji

http:// russia.km.ru

http:// russia.km.ru/istor

http://www.city.ru

http://www.cityline.ru

http://www.spb.ru

http://www.russia.rin.ru

Kultura Rosji

http://www.museum.ru

http://www.teatr.ru

http://www.bolshoi.ru

Telewizja

http://www.ntv.ru

http://www.rtr-planeta.com

http://www.1tv.ru

Różne

http://www.gaudeamus.ru

http://www.umniki.ru

http://www.slim.ru

http://www.anekdotov.net

http://www.kleo.ru

http://www.teatr.ru

Ekonomia i polityka

http://www.lenta.ru

http://www.gazeta.ru

http://www.utro.ru

http://www.rambler.ru

http://www.yandex.ru

http://www.lupa.ru

http://www.kremlin.ru

http://www.strana.ru