Lektorat języka szwedzkiego:

 • skierowany jest do studentów Politechniki Gdańskiej studiujących na wydziałach, na których istnieje możliwość wyboru języka. Są to:
 • Wydział Architektury
 • Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska
 • Wydział Mechaniczny
 • Wydział Chemiczny – kierunek EPM
 • Wydział Zarządzania – kierunek Europeistyka, Analityka Gospodarcza
 • oferuje naukę języka ogólnego z elementami języka specjalistycznego odpowiadającego poszczególnym kierunkom studiów
 • w ramach programu Erasmus, Politechnika Gdańska umożliwia studentom wyjazd na studia do następujących uczelni w Szwecji: 
  • Blekinge Tekniska Högskola (Blekinge Institute of Technology); Karlskrona
  • Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers University of Technology): Göteborg
  • Högskolan Väst (University West); Trollhättan
  • Linnéuniversitetet (Linneaus University); Växjö
  • Luleå Tekniska Universitet (Luleå University of Technology); Luleå
  • Södertörns Högskola (Södertörn University) Huddinge

Dokładne informacje dotyczące programu stypendialnego Erasmus można uzyskać u wydziałowych koordynatorów Erasmusa, w Dziale Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG (pokój 101, gmach B) lub na stronie https://pg.edu.pl/international

Linki przydatne dla uczących się szwedzkiego:

www.si.se - strona Instytutu Szwedzkiego, instytucji zajmującej się propagowaniem nauki języka szwedzkiego i rozpowszechnianiem wiedzy o Szwecji na świecie.

www.folkuniversitetet.se - można tu znaleźć informacje na temat egzaminów potwierdzających znajomość języka szwedzkiego

www.lexin.nada.kth.se/sve-eng.html - słownik szwedzko-angielsko-szwedzki

www.slowniki.lingea.pl/Szwedzko-polski - słownik szwedzko-polski

www.tyda.se - słownik szwedzko-angielsko-szwedzki

http://lexin.nada.kth.se/lang/ - tematyczny słownik obrazkowy

www.digitalasparet.se/index.htm - ćwiczenia (gramatyka i słownictwo)

www.internetpolyglot.com - ćwiczenia (słownictwo)

www.sr.se - szwedzkie radio

www.svt.se - szwedzka telewizja

www.8sidor.se - aktualne wiadomości ze świata po szwedzku, napisane prostym językiem

www.svenskamedsang.se - krótkie piosenki utrwalające melodię i akcent języka szwedzkiego

www.szwecja.net - informacje i aktualności za Szwecji